Büyük Projeler Büyük Tecrübe İster

Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri

  • Proje Danışmanlığı
  • Operasyon Danışmanlığı
  • Hukuki Uyuşmazlık ve İhtilaflar Konusunda Danışmanlık
  • Mevzuat Kaynaklı Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Danışmanlığı
  • Dış Ticarette Standardizasyon
  • Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Uyum Çalışmaları
  • İthalat
  • İhracat
  • İhracatta Devlet Yardımları
  • Serbest Bölgeler Mevzuatı